ZÍSKAJ ROČNÉ MINI ČLENSTVO V KLUBE 

A ZVIDITEĽNI SVOJ BIZNIS

Čo je zahrnuté v členstve:

Základným predpokladom tohto členstva je byť členkou FB skupiny Klub Manažérka s úsmevom, kde máš možnosť sa kedykoľvek pýtať, ak niečo riešiš, s niečim sa trápiš, potrebuješ sa poradiť ohľadom svojho biznisu.

Ak chceš v skupine na FB, prípadne aj na tomto Klubovom webe propagovať svoje služby, produkty, aktivity, projekty..., vyber si, ktorá možnosť ti je bližšia:

MINI celoročné členstvo

 • po dobu 365 dní neobmedzená prezentácia vlastných produktov, služieb a platených podujatí vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • 1x online osobný medajlónik v podobe vedeného rozhovoru zverejnený vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • vizitku v katalógu úspešných žien na webe Klubu s odkazom na videomedajlónik
 • webovú prezentáciu na samostatnej webovej stránke Klubu
 • prístup k záznamom z webinárov a rôznych vysielaní v Klube
 • účasť na obľúbených mesačných Klubových pokecoch
 • zľavy z individuálneho poradenstva pre tvoju prosperitu a ďalších služieb konzultantky, koučky a mentorky (e)Lenky Vargovej, zakladateľky Klubu Manažérka s úsmevom.

CENA: 69 € s DPH

Po úhrade objednávky dostaneš do emailu všetky potrebné inštrukcie,
ako Tvoje členstvo využiť naplno,
čo obnáša videomedajlónik a ako sa naň pripraviť.

MINI FB celoročné členstvo

 • po dobu 365 dní neobmedzená prezentácia vlastných produktov, služieb a platených podujatí vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • 1x online osobný medajlónik v podobe vedeného rozhovoru zverejnený vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • vizitku v katalógu úspešných žien na webe Klubu s odkazom na videomedajlónik
 • webovú prezentáciu na samostatnej webovej stránke Klubu
 • účasť na obľúbených mesačných Klubových pokecoch
 • prístup k záznamom z webinárov a rôznych vysielaní v Klube
 • zľavy z individuálneho poradenstva pre tvoju prosperitu a ďalších služieb konzultantky, koučky a mentorky (e)Lenky Vargovej, zakladateľky Klubu Manažérka s úsmevom.

CENA: 24 € s DPH

Poplatok predstavuje 2 eurá mesačne a je symbolický ako energetická výmena a prejav vďačnosti. Po úhrade objednávky môžeš ihneď začať zverejňovať svoje propagačné príspevky v skupine.

Ak chceš ešte viac, zapoj sa do VIP Klubu a získaj:

 • po dobu 365 dní neobmedzená prezentácia vlastných produktov, služieb a platených podujatí vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • 1x online osobný medajlónik v podobe vedeného rozhovoru zverejnený vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • vizitku v katalógu úspešných žien na webe Klubu s odkazom na videomedajlónik
 • po dobu 365 dní neobmedzená prezentácia vlastných produktov, služieb a platených podujatí vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • 1x online osobný medajlónik v podobe vedeného rozhovoru zverejnený vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • vizitku v katalógu úspešných žien na webe Klubu s odkazom na videomedajlónik
 • webovú prezentáciu na samostatnej webovej stránke Klubu
 • bezplatný celoročný prístup k záznamom z webinárov a rôznych vysielaní v Klube
 • voľný vstup na obľúbené mesačné Klubové pokecy
 • zľavy z individuálneho poradenstva pre tvoju prosperitu a ďalších služieb konzultantky, koučky a mentorky (e)Lenky Vargovej, zakladateľky Klubu Manažérka s úsmevom.
 • webovú prezentáciu na samostatnej webovej stránke Klubu
 • bezplatný celoročný prístup k záznamom z webinárov a rôznych vysielaní v Klube
 • voľný vstup na obľúbené mesačné Klubové pokecy
 • zľavy z individuálneho poradenstva pre tvoju prosperitu a ďalších služieb konzultantky, koučky a mentorky (e)Lenky Vargovej, zakladateľky Klubu Manažérka s úsmevom.