ZÍSKAJ ROČNÉ ČLENSTVO V MINIKLUBE 

A KONEČNE ZVIDITEĽNI SVOJ BIZNIS

Čo je zahrnuté v členstve:

 • po dobu 365 dní neobmedzená prezentácia vlastných produktov, služieb a platených podujatí vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • 1x online osobný medajlónik v podobe vedeného rozhovoru zverejnený vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • máš možnosť pýtať sa v skupine, ak niečo riešiš, s niečim sa trápiš, poradiť sa ohľadom svojho biznisu
 • po dobu 365 dní neobmedzená prezentácia vlastných produktov, služieb a platených podujatí vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • 1x online osobný medajlónik v podobe vedeného rozhovoru zverejnený vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • máš možnosť pýtať sa v skupine, ak niečo riešiš, s niečim sa trápiš, poradiť sa ohľadom svojho biznisu

Po úhrade objednávky dostaneš do emailu inštrukcie,
ako Tvoje členstvo využiť naplno.

VIANOČNÁ PONUKA DO 31.12.2022

získaj celoročné členstvo "MINIKLUB" A KONEČNE ZVIDITEĽNI SVOJ BIZNIS

VIANOČNÁ PONUKA PLATÍ DO 31.12.2022

ROČNÉ ČLENSTVO V MINIKLUBE 

VYUŽI HO NA MAXIMUM A KONEČNE ZVIDITEĽNI SVOJ BIZNIS

Čo je zahrnuté v členstve:

 • 1x online osobný medajlónik v podobe vedeného rozhovoru zverejnený vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • po dobu 365 dní neobmedzená prezentácia vlastných produktov, služieb a platených podujatí vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • máš možnosť pýtať sa v skupine, ak niečo riešiš, s niečim sa trápiš, poradiť sa ohľadom svojho biznisu
 • 1x online osobný medajlónik v podobe vedeného rozhovoru zverejnený vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • po dobu 365 dní neobmedzená prezentácia vlastných produktov, služieb a platených podujatí vo FB skupine Klub Manažérka s úsmevom
 • máš možnosť pýtať sa v skupine, ak niečo riešiš, s niečim sa trápiš, poradiť sa ohľadom svojho biznisu

Po úhrade objednávky dostaneš do emailu inštrukcie,
ako Tvoje členstvo využiť naplno.