Záznam aj s odkazmi pre vyzdvihnutie darčekov
nájdeš tu 14.12.2020 o 10.00, čo je už o