WORKSHOP zdarma: Pomáhame si v Klube

28. apríl / duben 2021 o 20.00 na zoom

LEKTORKA: MONIKA GAHÉROVÁ

eBook ako magnet vám už nefrčí? Idú na vás mdloby, čím novým zaujmete klienta? Ak máte skvelý obsah a pre vašich klientov je prínosom, nevytvárajte! Recyklujte! Že neviete ako? Príďte na POMÁHAME SI V KLUBE a ja vám ukážem, ako zabaliť jeden obsah troma spôsobmi. Dozviete sa, ako opäť brnknete na strunu svojim klientom a pritom sa vôbec nenarobíte...

...toto alebo niečo ešte lepšie pre dobro všetkých zúčastnených 😍